Išči
Meni

Varstvo osebnih podatkov

Upravitelj

Podjetnika/podjetniške družbe: Artalo design s.r.o.
se sídlem Liskovec 393, Frydek-Mistek, 73801, Češka
Matična številka: 10888560
Vpisana v poslovni register: Številka spisa: C 85967/KSOS Okrajno sodišče v Ostravi
E-naslov: info@artalo.si


Politika obdelave osebnih podatkov

V tem dokumentu so vam na voljo informacije o vaših pravicah v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov in njihovim varstvom. Ta dokument se bo redno posodabljal.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete, obdelujemo pregledno, pošteno in v skladu z zakonskimi predpisi, zlasti z uredbo GDPR in zakonom o varstvu podatkov.

Osebne podatke otrok (tj. oseb, mlajših od 15 let) obdelujemo le, če je v imenu otroka najprej ukrepal njegov starš ali drug zastopnik. Kot otrokov starš ali drug zastopnik ste odgovorni za to, da zagotavljanje otrokovih podatkov ni v nasprotju z njegovimi interesi in da otroka na razumljiv način obvestite o naši obdelavi osebnih podatkov in njegovih pravicah.

Zagotavljamo, da obdelavo osebnih podatkov varujemo z uporabo standardnih postopkov in tehnologij. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov redno preverjamo morebitne ranljivosti, pri čemer ocenjujemo incidente in uporabljamo varnostne ukrepe, ki so razumno potrebni za preprečevanje nepooblaščenega dostopa do obdelanih podatkov. Sprejete varnostne ukrepe redno posodabljamo.


Obdelani osebni podatki

Obdelujemo naslednje kategorije (obseg) osebnih podatkov, za namen in na podlagi navedenega razloga (zakonitosti):

Kategorije osebnih podatkov Namen Zakonitost Trajanje obdelave
Podatki za identifikacijo strank
(ime, priimek, naslov, matična številka, številka DDV in morebitne druge)
 • Sklenitev pogodbe
 • Izvajanje pogodbe in opravljanje storitev
 • Naročila
 • Izdaja računov
 • itd.
 • Potrebno za izvajanje pogodbe
 • Izpolnjevanje drugih zakonskih obveznosti (knjigovodstvo itd.)
V času trajanja pogodbe in 3 leta po njej
Kontaktni podatki stranke
(e-pošta, telefon)
 • Rutinska komunikacija v okviru pogodbe
 • Preverjanje zahtev stranke
 • Informacije v zvezi z opravljenimi storitvami po elektronski pošti in SMS-sporočilih
 • Nujno za izpolnitev pogodbe
V času trajanja pogodbe in 3 leta po njej
Naročnikova elektronska pošta
 • Zbiranje e-poštnih sporočil za namene pošiljanja novic
 • Soglasje stranke
5 let ali do preklica soglasja
Naslovi IP, naši piškotki
(anonimni podatki)
 • Dostop uporabnika do območja za stranke
 • Funkcionalnost spletnega mesta - naročanje, iskanje, nakupovalna košarica itd.
 • Varnost in preverljivost
 • Potrebno za izvajanje pogodbe (vključno s predpogodbenimi pogajanji)
 • Zakoniti interes
V času trajanja pogodbe in 3 leta po njej
Oglaševalsko omrežje in statistični piškotki
(Anonimni podatki za: Google Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook)
 • Obdelava statističnih podatkov o prometu na spletnem mestu
 • Promocija PPC
 • Zakoniti interes
26 mesecev
Operativni dnevniki
(naslovi IP, spletni zahtevki, podatki o brskalniku)
 • Zagotavljanje stabilnosti delovanja in neprekinjenega zagotavljanja storitev
 • Zagotavljanje varnosti storitev
 • Potrebno za izpolnjevanje pogodbe
 • Pravna obveznost
 • Zakoniti interes
6 mesecev

Prejemniki podatkov

Imamo stroga pravila, ki določajo, kateri zaposleni ali oddelek ima lahko dostop do vaših osebnih podatkov in katere osebne podatke lahko obdeluje. Načeloma vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen če imamo vaše soglasje, če je to potrebno za zagotavljanje storitev (registracija domene, registracija certifikata itd.), če to od nas zahteva ali nas za to pooblašča zakon ali naš zakoniti interes (na primer v primeru dobaviteljev ali v primeru zahtev organov pregona, obdelave in ocene prometa itd.).

Za obdelavo zbranih podatkov uporabljamo piškotke in naslednje sisteme tretjih oseb, da bi obdelali podatke o prometu na spletnem mestu in ovrednotili naše poslovne dejavnosti. Pri tem so vaši podatki anonimni, prenos pa se nanaša le na podatke, ki jih zaznajo merilne kode zadevnih sistemov. Nekateri ponudniki imajo lahko sedež v tretjih državah.

 • Statistični in analitični sistemi (Google Analytics)
 • Oglaševalski sistemi (Google Adwords, Sklik, Facebook)

Čas obdelave

V skladu z veljavno zakonodajo (npr. zakon št. 499/2004 Z. z., zakon o arhivih in arhivski službi, zakon o DDV št. 235/2004 Z. z., zakon o računovodstvu št. 563/1991 Z. z. in drugi) smo dolžni hraniti dokumente v določenih rokih in v skladu s politiko hrambe podatkov. Vaši osebni podatki bodo po izteku določenih rokov nepovratno izbrisani in uničeni.


Vse osebne podatke, ki jih obdelujemo izključno na podlagi vaše privolitve, bomo obdelovali le, dokler ne prejmemo vašega pisnega preklica privolitve ali dokler ne uporabite avtomatiziranega orodja na naši spletni strani (npr. odjava od prejemanja naših novic).

Nam ne želite ali ne morete posredovati svojih podatkov?

Lahko zavrnete, da bi nam posredovali osebne podatke, ki jih od vas zahtevamo. Če pa gre za podatke, ki so potrebni za zagotavljanje naših storitev, vam ne moremo zagotoviti ustrezne storitve.

Operativni dnevniki

Ko obiščete naše spletno mesto, naši strežniki (tako kot večina spletnih mest) samodejno beležijo zahteve na naše spletno mesto. Ti strežniški dnevniki običajno vsebujejo podatke o vaši spletni zahtevi, naslovu IP, podrobnostih brskalnika, jeziku brskalnika ter datumu in času zahteve. Vsebujejo lahko tudi enega ali več piškotkov, ki edinstveno identificirajo vaš brskalnik. Dostop do teh informacij imajo samo skrbniki in ti podatki se nikoli ne uporabljajo za vašo neposredno identifikacijo (uporabljajo se za odkrivanje tehničnih težav).


Vaše pravice

Pravica do dostopa do podatkov, ki jih obdelujemo o vas

Imate pravico do dostopa do podatkov in drugih povezanih informacij. Vendar to ne sme vplivati na pravice tretjih oseb. Vaše podatke vam bomo načeloma posredovali v obliki elektronskih izvlečkov po preverjanju vaše identitete, da bi zaščitili druge posameznike, na katere se podatki nanašajo.

Pravica do popravka

V primeru, da so vaši podatki nepravilni, netočni, imate pravico zahtevati njihov popravek. Ob upoštevanju namenov, za katere se podatki obdelujejo, imate tudi pravico zahtevati, da dopolnimo nepopolne podatke.

Pravica do izbrisa (biti pozabljen)

Imate pravico zahtevati izbris svojih osebnih podatkov, če je naša obdelava neupravičena.

Pravica do omejitve obdelave

V skladu s členom 18 Splošne uredbe o varstvu podatkov imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših podatkov.

Pravica do prenosljivosti podatkov (samo v primeru avtomatizirane obdelave)

Imate pravico, da pridobite svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, če se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do preklica privolitve

Kadar za obdelavo vaših podatkov potrebujemo vaše soglasje, imate pravico, da ga kadar koli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na obdelavo vaših podatkov, dokler ste to privolitev veljavno dali, ali na obdelavo vaših podatkov iz drugih pravnih razlogov, če ti veljajo (npr. za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali za namene naših zakonitih interesov).

Ali želite omejiti trženje?

Če ste nam dali soglasje za trženje ali če od nas prejemate komercialne ponudbe iz katerega koli drugega zakonitega razloga, lahko kadar koli prekličete svoje soglasje ali se odjavite od prejemanja ponudb z naslednjimi dejanji:

 • v naša tržna sporočila smo vgradili možnost, da jih prenehate prejemati.
 • nam lahko pišete, da umaknete svoje soglasje.

Upoštevajte, da če omejite trženje, vas lahko še vedno kontaktiramo zaradi izpolnjevanja naročil, tj. vaš kontakt lahko še vedno uporabimo za pošiljanje informacij, povezanih z oddanimi naročili, in za namene, ki niso povezani s trženjem.

Obiskovalci našega spletnega mesta lahko prekličejo svoje soglasje za obdelavo piškotkov po postopku, določenem na spletnem mestu.

Vaša zaščita

Če menite, da so kateri koli osebni podatki, ki jih hranimo o vas, nepravilni ali nepopolni, ali če želite uveljaviti katero koli od svojih pravic, se obrnite na nas.

Če menite, da vaši osebni podatki niso bili razumno obravnavani v skladu z zakonom, se lahko obrnete na organ za varstvo podatkov in vložite pritožbo.

Urad za varstvo zasebnosti in osebnih podatkov nadzoruje::

Urad za varstvo podatkov
Naslov: Urad za varstvo osebnih podatkov: Naslov: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7
Telefon: 234 665 111 Spletna stran: https://www.uoou.cz/

Gor