Išči
Meni

Odstop od kupoprodajne pogodbe

Spletna trgovina: www.artalo.si

Prodajalec:

Podjetnik/podjetje: Artalo design s.r.o.
s sedežem na naslovu Liskovec 393, Frydek-Mistek, 73801, Češka
Poštanska adresa: Pionýrů 839, 738 01 Frýdek-Místek, Češka
Matična številka: 10888560
Vpisano v poslovni register: Številka spisa: C 85967/KSOS Okrajno sodišče v Ostravi
Naslov elektronske pošte: info@artalo.si

Kupec - pošiljatelj

Ime in priimek

 

Prebivališče

 

Številka računa za vračilo

 

Kontakt - e-pošta, telefonska številka za komunikacijo

 

Identifikacija naročila/nakupne pogodbe

Datum naročila

 

Številka naročila/računa

 

Datum dostave/prevzema

 

Zahtevana cena blaga in pošiljanja, ki ga je treba vrniti

 

Ime blaga in vrednost

 

 

V skladu s členom 1829(1) v povezavi s členom 1818 Zakona št. 89/2012 Z. z., civilni zakonik, uveljavljam svojo zakonsko pravico in odstopam od kupoprodajne pogodbe, sklenjene prek interneta, v zvezi z zgoraj navedenim blagom, ki vam ga s tem dopisom vračam, ter zahtevam, da mi v 14 dneh od prejema tega odstopa na moj zgoraj navedeni račun nakažete kupnino in poštnino v navedenem znesku.

Na spletni strani .................. na naslovu ..........

 

Priložena gradiva: Dokazilo o nakupu

……………………………………………………….

(podpis potrošnika)

Gor